انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

این وب سایت برای تبادل اطلاعات پزشکان شرکت کننده در کارگاه سه روزه وزارت بهداشت ٬درمان و آموزش پزشکی برای تربیت مربی ترک سیگار و دخانیات ایجاد شده است